oktober 2022

Terugblik Voedsel Anders Conferentie: Samen op weg naar een democratisch Voedselsysteem

Stadslandbouw Nederland was partner in de 3de Voedsel Anders Conferentie in Wageningen. Zo’n 400 mensen gingen “samen op weg naar een democratisch voedselsysteem” in juni 2022. In meer dan 50 verschillende workshops ontmoetten mensen elkaar en deelden ze kennis over de vraag hoe agro-ecologie in Nederland nu eindelijk de plek kan krijgen die ze verdient, hoe voedselsoevereiniteit er in de praktijk uit ziet, hoe we solidair kunnen zijn met het mondiale Zuiden en wat nodig is voor een rechtvaardig en duurzaam handels- en landbouwbeleid. Er was onder meer een workshop over voedselbeleidsnetwerken als vervolg op ons webinar over voedselraden. Lees hier het uitgebreide verslag of bekijk het filmpje hieronder.

 

  Lees meer

oktober 2022

MAEX Impuls: 50.000 euro voor initiatieven Voedsel van dichtbij

Vanaf 1 november (10.00 uur) t/m 8 november kan je een aanvraag indienen voor de MAEX Impuls Voedsel van 2500 euro. De MAEX Impuls is een financiële bijdrage voor initiatieven die hun organisatiekracht duurzaam willen versterken en/of professionaliseren, een onderdeel dat vaak moeilijk te financieren is. Sta jij nog niet op de MAEX? Maak dan nu gratis een profiel aan!

  Lees meer

september 2022

Vijf jaar inspirerende samenwerking met Vlaanderen rond lokaal voedsel

Vijf jaar samenwerking met de VVSG en Vlaamse Land Maatschappij (VLM) in Vlaanderen vierden we op 27 september 2022 tijdens de Vlaamse Voedseldag van Abdij van Park in Leuven. Opnieuw veel inspiratie opgedaan van onder anderen Vlaamse schepenen (wethouders) die in hun gemeente bezig zijn met lokaal voedselbeleid, korte keten, voedselverspilling en de link tussen duurzaam en betaalbaar eten en gezondheid en jeugd. Veel mooie voorbeelden waar we in Nederland van kunnen leren. Vanuit Engeland spraken Carolyn Steel (HungryCity, Sitopia) en Tristram Stuart (Feedback – vecht wereldwijd tegen voedselverspilling). Ook zij benadrukten de rol van gemeenten en riepen op: neem voedsel weer serieus!

Een week eerder, op 21 september waren we te gast bij de Nederlandse ambassadeur in Vlaanderen, net als vijf jaar geleden, om stil te staan bij deze samenwerking. Ambassadeur Pieter-Jan Kleiweg de Zwaan leidde het gesprek over voedselstrategie en korte keten en het grensoverschrijdend kunnen samenwerken en van elkaar leren. Onder anderen Silke Beirens, schepen van Mens en Milieu in Oostende en  Simon de Boeck, burgemeester van Gooik, lichtten toe hoe zij als lokale bestuurders inzetten op een duurzame voedselstrategie.

Tijdens de Vlaamse Voedseldag is een Engagementsverklaring lokaal voedselbeleid gepresenteerd. Hierin lees je over de cruciale rol van lokale besturen, de kracht van co-creatie en waarom voedsel verbindt.

Tevens werd drie jaar met lokale besturen werken aan circulair voedselbeleid (2020-2022) vastgelegd in het Kookboek Lokaal voedselbeleid. Vol ingrediënten en recepten om uit te rollen over Vlaanderen en Nederland.

  Lees meer

juni 2022

Naar een nationaal programma van gemeenten, stadslandbouw en voedselgemeenschappen

Met een divers gezelschap waren we te gast op de Floriade Expo 2022 en bij biologische boerderij Vliervelden in Almere om van gedachten te wisselen over een nationaal programma van gemeenten, stadslandbouw en voedselgemeenschappen. Een nationaal programma in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft als doel voedsel van dichtbij hoger te positioneren op de gemeentelijke beleidsagenda, en samenwerking te bevorderen met partners die zich inzetten voor de voedseltransitie. Hierdoor moet de beweging van onderop meer stevigheid krijgen, beter zichtbaar worden en de impact groter worden.

  Lees meer

april 2022

Voedselraden in opkomst: ‘Kanteling voedselbeleid lokaal ondersteunen’

Voedselraden zijn belangrijk om de noodzakelijke verandering van het voedselsysteem te agenderen in gemeenten. Ze bieden gemeenten de mogelijkheid om over voedsel een dialoog aan te gaan met de samenleving en de brede welvaart tot leven te brengen.

Voedselraden zijn in ons land betrekkelijk nieuw. Nederland telt er vijf: drie in Amsterdam, een in Ede en een in Den Haag. In Duitstalige landen en Italië, in Canada en de Verenigde Staten zijn Food Policy Councils meer bekend. Ook de EU erkent de rol van burgers en voedselraden in de transitie van het voedselsysteem.

Om meer bekendheid te genereren is het webinar ‘Voedselraden als verbindende schakels’ georganiseerd door het kennisplatform Stadslandbouw Nederland, het Amsterdam Network for Food Planning, voedselraad Ede en het programma DuurzaamDoor (RVO).

Het was de eerste keer in Nederland dat er uitgebreid over is gesproken en kennis is gedeeld: wat is een voedselraad? Waarom zijn voedselraden belangrijk? Zijn er verschillen in aanpak? En hoe zet je eigenlijk zo’n voedselraad op? Lees hieronder het antwoord op deze vragen en bekijk de samenvatting van dit webinar of het gehele webinar.

  Lees meer

februari 2022

29 maart Webinar Voedselraden als verbindende schakels

In Nederland zijn ze in opkomst, in de ons omringende landen zijn al veel meer lokale en regionale voedselraden actief. In Duitsland heeft zelfs bijna elke streek en stad nu een eigen voedselraad. In een voedselraad spreken voedselbewuste burgers zich uit over het voedselbeleid van de lokale/ regionale overheid en de werking van de markt. Door mee te praten en te beslissen krijgen consumenten meer vat op de voedselvoorziening.

In ons webinar Voedselraden als Verbindende Schakel op dinsdag 29 maart tussen 14.00 en 16.00 uur maken we kennis met voedselraden.

  Lees meer

november 2021

Financiering van ‘Voedsel van dichtbij’ vereist maatwerk; ‘Je bent een rondje in een vierkante wereld’

Het aantal, de kwaliteit en de impact van lokale voedselinitiatieven groeit gestaag. Ook de diversiteit aan spelers neemt toe. Dat is goed nieuws, maar succes is niet vanzelfsprekend. Het rendement – sociaal, ecologisch of financieel-economisch – is soms lastig meetbaar en verschilt per initiatief. Financiering is maatwerk.

Reden voor kennisplatform Stadslandbouw Nederland en programma DuurzaamDoor (RVO) om tijdens het webinar Voedsel van dichtbij gefinancierd! op zoek te gaan naar beproefde en nieuwe ideeën en vormen van financiering. Kortom, een programma vol praktijkvoorbeelden, de lancering van het platform ‘Voedsel van Dichtbij’ op MAEX.nl en de uitreiking van de eerste financiële Impuls!

  Lees meer

oktober 2021

Webinar ‘Voedsel van Dichtbij gefinancierd! terugkijken

Tijdens ons webinar over financieringsmogelijkheden voor voedsel van dichtbij-initiatieven op 13 oktober delen initiatiefnemers en instanties hun ervaringen. En ze geven tips hoe je jouw project in beeld kan brengen bij potentiële financiers.

Kijk terug naar de verhalen van Wessel Tiessens (Greens in the Park en Social Club Den Haag), Wolter van der Vlist (Dienst Justitiële Inrichtingen), Mark Fransen (Recreatie Noord Holland), Wouter Valkenier (Studio Valkenier en oprichter van Landgoed Rorik) en Guus Frenay (Woningcorporatie Haag Wonen). Verder deelt Niels Tomson van HalloBoer de uitslagen van een enquête over succes- en faalfactoren en financiering. En is het nieuwe platform Voedsel van dichtbij gelanceerd: een instrument dat de waarde van jouw organisatie zichtbaar maakt via de MAEX Social Handprint. Dit instrument helpt je op weg naar (meer) financiering en andere ondersteuning. En we reikten de eerste Impuls Voedsel van Dichtbij van 2500 euro uit.

 

  Lees meer

oktober 2021

Nieuw Platform Voedsel van Dichtbij maakt maatschappelijke waarde initiatieven zichtbaar

Lokale voedselproductie heeft in de coronaperiode een versnelling doorgemaakt. Steeds meer initiatieven houden zich hiermee bezig. Partners in het kennisplatform Stadslandbouw Nederland zetten zich in om voedselinitiatieven te ondersteunen en hun maatschappelijke waarde zichtbaar te maken. Daarvoor is het Platform Voedsel van Dichtbij op 13 oktober feestelijk gelanceerd. Ook is de eerste Impuls donatie van 2500 euro uitgereikt aan een lokale voedselorganisatie.

Dit gebeurde tijdens een webinar van kennisplatform Stadslandbouw Nederland over financieringsmogelijkheden voor voedsel van dichtbij-initiatieven. Deze lokale en regionale organisaties en sociale ondernemingen hebben waarde op een duurzame voedselvoorziening.

  Lees meer