december 2020

Oogst deelsessies Toekomst van de stadslandbouw

Drie deelsessies hielden we tijdens onze online bijeenkomst Toekomst van de stadslandbouw, gekoppeld aan een livestream vanuit Arnhem.

De oogst delen we hieronder.

Voedsel verbouwen voor een leefbare stad: maak het niet te ingewikkeld. Begin gewoon!

Presentatie  van voedseltuin Cityseeds Middelburg (Nico Landsman) i.s.m. woningcorporatie Woongoed Middelburg  (Richard Blom).
Presentatie projectontwikkeling en stadslandbouw– Roel Vollebregt

Grond voor nieuwe boeren

Presentatie Toegang tot land voor duurzame landbouwbedrijven Maria van Boxtel (Land en Co) en Marcel Vijn (WUR)
Presentatie Boerenbond – Nele Lauwers, Boerenbond Vlaanderen

Wat is het waard?

Presentatie MAEX – Silvia Oostwegel, MAEX
Wat is het waard – Stichting DOEN – Maarten Derksen, Stichting Doen

Lees hier ook de belangrijke linkjes en informatie uit de chats van de drie deelsessies

En onze Maatschappelijke agenda 2021-2025 met actuele input uit deze bijeenkomst!

Je kunt uiteraard ook onze LIVESTREAM nog eens terugkijken!

 

 

 

 

  Lees meer

november 2020

Slotbijeenkomst Toekomst van de stadslandbouw

Een prachtige slotbijeenkomst ‘de Toekomst van stadslandbouw’ hadden we op 28 oktober, met bijna 200 deelnemers aan onze drie deelsessies en een livestream vanuit Arnhem. Sandra van Kampen deelde de kersverse resultaten van haar onderzoek naar voedselgemeenschappen in Nederland. We hadden verbinding met Steven Desair van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) om de samenwerking op het thema #voedselvandichtbij te bekrachtigen. Deelnemers uit het land deelden via foto’s hun blik op de toekomst van de stadslandbouw. Voorzitter van ons kennisplatform Jean Eigeman presenteerde de ‘Maatschappelijke agenda voedsel van dichtbij 2021 – 2025’, die is gevuld met de input uit de livestream in juni, de deelsessies in september en ter plekke aangevuld met de rijke oogst uit de drie deelsessies. Youetta Visser nam ons opnieuw enthousiast mee door het programma. Bekijk de opname van de livestream.

   

  Lees meer

oktober 2020

Terugblik deelsessies Stadslandbouw Nederland

In september organiseerden we drie online deelsessies rond voedsel van dichtbij in aanloop naar de Dag van de stadslandbouw op 28 oktober 2020.
Het aantal deelnemers lag – ondanks hete zomeravonden – rond de 50 uit Nederland en Vlaanderen.
Lees de samenvatting van de sessies, met presentaties en een opname van de laatste deelsessie.
Hieronder vind je ook de tools en presentaties

  Lees meer

oktober 2020

Slotsessie ‘de Toekomst van stadslandbouw’ op 28 oktober

De slotsessie ‘de Toekomst van stadslandbouw’ gaat door op woensdag 28 oktober! Weliswaar geheel online van 14.00 tot 16.00 uur, maar we hebben weer een mooi programma voor voedseldoeners en -denkers uit Nederland en Vlaanderen. Hoe komen jonge boeren aan grond? Hoe komen stadslandbouw-en andere voedselinitiatieven aan financiering? Op welke manier kun je in stedelijk gebied zinvolle samenwerkingen met woningcorporaties op touw zetten? Deze vraagstukken staan centraal in drie praktijkgerichte deelsessies. We praten er niet alleen over, maar gaan meteen aan de slag. Je kunt online nieuwe contacten leggen en vragen stellen aan onze experts. Ook presenteert Sandra van Kampen – vers van de pers – haar onderzoek naar voedselgemeenschappen in Nederland. Hoeveel zijn het er eigenlijk? Hoeveel leden hebben ze bij elkaar? En waarom zijn ze zo succesvol?

  Lees meer

juni 2020

Livestream Voedsel van dichtbij: van stadslandbouw naar korte keten

Wat doet corona met voedsel van dichtbij? Waar liggen kansen? Hoe kijken we naar de toekomst? Wat is nodig om de toegenomen belangstelling voor lokaal voedsel vast te houden en te versterken? Wie moet wat doen? Bekijk onze bijeenkomst Voedsel van dichtbij, op 24 juni via livestream gevolgd door ruim 160 deelnemers, die enthousiast mee dachten via de chat.

De coronacrisis heeft aan voedsel van dichtbij vooral een positieve impuls gegeven. De beweging van onderop leeft als nooit tevoren. Door acties als #SupportYourLocals zijn nieuwe doelgroepen aangeboord. Om deze groei te borgen, zouden de spontane initiatieven zich moeten weten te verbinden met bestaande korte keten bedrijven die al efficiënt werken en logistieke oplossingen bieden. Een korte keten steunpunt in Nederland zou daarin een rol kunnen spelen. Evenals gemeenten die de bereidheid hebben de juiste partners te verbinden en de krachten te bundelen.

  Lees meer

februari 2020

Voedseldag brengt gemeenten op smaak

De Voedseldag ‘Breng je gemeente op smaak’ van de VVSG en Stadslandbouw Nederland in Brussel werd bezocht door ruim 200 mensen. Het was onze derde Vlaams-Nederlandse Urban Farming ontmoeting. Ruim 20 Vlaamse en Nederlandse besturen en voedselinitiatieven deelden hun kennis, ervaring en inspiratie.

  Lees meer

november 2019

Living lab Amsterdam: ‘Verenigen en standpunten bepalen’

Amsterdam kent vele stadslandbouwprojecten. Hoe kan de verbinding tussen projecten en initiatieven verbeterd worden en is daar wel behoefte aan? Dat was een van de vragen van het Living Lab dat we in november hielden in het sfeervolle restaurant Proost & Stroop, gelegen op het terrein van NoordOogst aan de Meteorenweg in Amsterdam Noord. De behoefte werd duidelijk uit de opkomst: ruim veertig betrokkenen bij stedelijk voedselinitiatieven in Amsterdam en het land maakten kennis en gingen met elkaar in gesprek. En na afloop volgden direct afspraken om door te praten. “Er is een enorme dynamiek rond voedsel in Amsterdam.’’

  Lees meer

juni 2019

Bezoekers Oosterwold Ontkiemt

Op een mooie zomerse dag in juni waren we te gast bij Oosterwold Ontkiemt, het 2de ‘Ontmoetingsplein voor stadslandbouw’ over zelf-boeren in de nieuwe wijk Oosterwold in Almere. Bewoners die een kavel kopen, moeten deze voor de helft invullen met een vorm van stadslandbouw. Wij en de WUR zijn zeer benieuwd hoe (toekomstige) bewoners daaraan invulling (gaan) geven en of ze over voldoende informatie en kennis beschikken. 

  Lees meer

november 2018

2de bilaterale ontmoeting: stadslandbouw is de tijdelijkheid voorbij

Stadslandbouw is de tijdelijkheid voorbij. Dat bleek vrijdag 9 november waar 110 gasten uit Nederland en Vlaanderen zich in Leiden verzamelden voor de tweede vruchtbare bilaterale stadslandbouwdag. Met een warm welkom van wethouder Martine Leewis, die aangaf trots te zijn op de Leidse initiatieven. Ze daagde hen uit te komen met een aanbod waarbij ook lagere sociale groepen worden betrokken. Stichting Leiden Oogst kon haar direct een globaal plan van aanpak en een begroting aanbieden met nieuwe locaties voor zelfoogst/buurtmoestuinen en deed een oproep voor een stedelijke voedselstrategie voor Leiden.

  Lees meer