Feiten

De vele voordelen van stadslandbouw en voedselgemeenschappen

Voedsel produceren in en rond een gemeente heeft veel voordelen en een positief effect op mensen en hun omgeving. Het biedt meerwaarde voor gezondheid en welzijn, voor sociale cohesie, de leefbaarheid, voor klimaatadaptatie, milieu en voor de lokale economie. Wetenschappelijk onderzoek uit binnen- en buitenland onderschrijft dit. Voor gemeenten die hierin een slag willen maken, hebben we de feiten en aanbevelingen vanuit wetenschappelijke literatuur op een rij gezet. Deze hebben we opgesplitst naar thema’s die aansluiten bij gemeentelijke beleidsdoelen. Alle thema’s hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Klik op de foto’s.

       

Uitgebreid literatuuronderzoek met bronnen per thema vind je hieronder.

Wat is nodig? Aanbevelingen op een rij

Klik hier voor de printversie van de brochure.

De factsheet en brochure zijn mogelijk gemaakt door programma DuurzaamDoor van RVO.