Stadslandbouw is volop in ontwikkeling. Een mooie ontwikkeling!

Want behalve voedsel levert het telen van eten in en rond de stad nog veel meer voordelen op. Denk aan meer groen en ruimte voor overvloedig regenwater. Aan beweging, gezonde voeding, saamhorigheid, educatie en werkgelegenheid in een wijk. Aan minder afval en minder kilometers. En de korte keten zorgt voor een betere relatie tussen burger en boer. Stadslandbouw Nederland borgt kennis die pioniers afgelopen jaren hebben opgedaan. En we verdiepen, verbinden, zoeken kruisbestuivingen, inspireren en delen. Dat doen we via living labs, educatie en digitaal. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de vele partijen die bezig zijn met stedelijk voedsel, voedselstrategie en aanverwante thema’s.

Als we met elkaar samenwerken, kunnen we echte stappen maken naar een ander voedselsysteem en een gezonde, groene leefomgeving.

 • Delen in de opbrengst

  Voedseltuin IJplein is een moestuin voor en door wijkbewoners in Amsterdam-Noord. Iedereen die in de tuin werkt deelt in de opbrengst en teelt voor voedselpakketten.

 • Een nieuwe economie

  Bewoners, ondernemers, onderzoekers, mensen uit overheid en onderwijs werken samen aan noodzakelijke veranderingen in de stad.

 • NoordOogst biedt meer

  Op 5,5 hectare in Amsterdam Noord biedt NoordOogst ruimte aan diverse stadslandbouwactiviteiten, en aan groen, wateropvang en biodiversiteit.

 • Rotterdam gaat de boer op!

  Eerlijk geproduceerd regionaal eten, een gezonde bedrijfsvoering voor boeren en veel meer biodiversiteit rond Rotterdam. Negentien partijen werken hieraan samen.