Stadslandbouw is volop in ontwikkeling. Een mooie ontwikkeling!

Want behalve voedsel van dichtbij levert het telen van eten in en rond de stad nog veel meer voordelen op. Pioniers in gemeenten hebben de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan en uitgewisseld. Stadslandbouw Nederland wil deze kennis borgen en ook verder verdiepen, verbreden, kruisbestuivingen zoeken, verbinden, inspireren en delen. Via regionale regionale living labs, educatie en digitaal. Daarbij maken we dankbaar gebruik van alle kennis die bekend is via de vele partijen die bezig zijn met stedelijk voedsel en aanverwante thema’s. Als we met elkaar samenwerken, kunnen we echte stappen maken naar een ander voedselsysteem en een gezonde, groene leefomgeving.

 • 270 bakken in Maastricht

  Hoe een initiatief van bewoners, hun kinderen, de basisschool en vele anderen in de Wyckerpoort in Maastricht kan leiden tot iets gezonds, iets gezelligs, iets moois.

 • Almere: wel 125 initiatieven

  In deze groene stad is ruimte, een stimulerend stadsbestuur, ondernemers en bewoners die aan de slag willen en er zijn netwerken die dit ondersteunen.

 • Nieuw leven voor Dordtse kas

  Neem een leegstaande kas en ga met een groepje enthousiastelingen lekker experimenteren. Maak kennis met de groenste kas van de Drechtsteden: De Oude Beer.

 • Samen werken werkt!

  Mensen vanuit overheid, onderwijs, ondernemers, bewoners en onderzoekers hebben afgelopen jaren enthousiast gewerkt aan het koppelen van kennis en ervaringen.