Wat & Wie

Stadslandbouw Nederland is een platform rond voedsel van dichtbij, waar we digitaal, via educatie en regionale livinglabs

  • kennis en ervaring bij elkaar brengen en uitwisselen
  • met en van elkaar leren, verbreden, verdiepen, ontwikkelen en inspireren op alle niveaus
  • via het leren rond praktijken in de stad elkaar verder helpen
  • jong en oud bewust maken van (effecten van) voedsel van dichtbij,
  • samen ontdekken hoe stadslandbouw nog meer kan betekenen in hoe we in de toekomst omgaan met voedsel en kan bijdragen aan een meer sociale en klimaatbestendige omgeving.

Daarbij maken we dankbaar gebruik van alle kennis die bekend is via de vele partijen die bezig zijn met stedelijk voedsel en aanverwante thema’s. Doe je mee?

Heb je vragen en biedt de website geen uitkomst? Sluit je aan bij onze LinkedIn-groep met ruim 1200 deelnemers en stel daar jouw vraag. Of kijk eens op de Facebookpagina Stadslandbouw.

Foto’s
Voor Stadslandbouwnederland.nl hebben we foto’s benut van Stedennetwerk Stadslandbouw, Groeituinen Dordrecht, Carla Veldhuis, Stadslandbouw Almelo, Amsterdamse Schooltuinen, WUR, Hutspot Krootwijk, Dakakkers, Hetkanwel.net, Hofwinkel, Warmonderhof. Dank voor het delen!

Onze partners
Pioniers in gemeenten hebben de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan en uitgewisseld in het Stedennetwerk Stadslandbouw. Stadslandbouw Nederland wil deze kennis bundelen, borgen en verder verdiepen, verbreden, kruisbestuivingen zoeken, verbinden, inspireren en delen. Dit initiatief van DuurzaamDoor (RVO) wordt uitgevoerd door de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO). We werken daarbij samenwerkt met een groot aantal enthousiaste partners, die stedelijk voedsel een stap vooruit willen helpen.

Jean Eigeman, voorzitter kennisplatform

Eigeman-ID, Jean Eigeman, voorzitter kennisplatform

Er gebeurt veel op het gebied van stadslandbouw en in veel gevallen draagt dat bij aan een beter leefklimaat. Met de website en ontmoetingen in het land willen we kennis delen en verbindingen mogelijk maken tussen mensen en thema’s als gezondheid, sociale samenleving, klimaatadaptatie, afval. Ik ben blij dat we dankzij DuurzaamDoor deelnemers aan het Stadslandbouw Nederland de kans kunnen bieden om verhalen door te vertellen.

onderzoeker WUR Jan-Eelco Jansma

The Feeding City, onderzoeker WUR Jan-Eelco Jansma

Stadslandbouw heeft de potentie om uit te groeien tot een succesvolle bedrijfstak. Als je het op wereldniveau bekijkt, hebben we het ook nodig om de groeiende bevolking van voldoende voedsel te voorzien. Stadslandbouw staat nu nog aan het begin van de ontwikkeling, maar we naderen een kantelpunt. Om de omvang te vergroten is professionalisering nodig. Het goed organiseren van afzet en logistiek is de sleutel tot succes. Daarvoor is kennisdelen belangrijk.

projectleider Tom Voorma

Stadslandbouw Den Haag, projectleider Tom Voorma

Als je de enige bent die met het onderwerp bezig is, voel je je soms een roepende in de woestijn. Het is fijn om ervaringen van anderen te horen die in dezelfde situatie zitten, dat biedt ondersteuning voor je eigen verhaal. Bovendien vergroten bijeenkomsten met andere pioniers kennis over het brede onderwerp dat stadslandbouw is.

Gemeente Amsterdam, Frank Bakkum, Ruimte en Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam, Frank Bakkum, Ruimte en Duurzaamheid

De gemeente Amsterdam is enthousiast over de opkomst van stadslandbouw en de bewustwording rond voedsel. In de Agenda Groen is opgenomen dat de gemeente duurzame vormen van stadslandbouw en gezonde en duurzame voedselinitiatieven wil stimuleren. Ook op verwante thema’s als gezondheid en natuur- en milieueducatie heeft de gemeente een actieve rol. Het zichtbaar maken en verbinden van alle kennis en initiatieven die er zijn is heel belangrijk, op lokaal/ regionaal niveau door VanAmsterdamsebodem en landelijk met stadslandbouwnederland.nl

SmaakstadEde, EetbaarEde en FoodFloor Ede, Hilda Weges

SmaakstadEde, EetbaarEde en FoodFloor Ede, Hilda Weges

Stadslandbouw heeft de toekomst en past volledig binnen de doelen die we met elkaar op het terrein van klimaat en duurzaamheid nastreven. Hier lever ik vanuit mijn brede ervaring binnen de groene onderwijssector graag actief mijn bijdrage aan. Dat doe ik binnen de Stichting SmaakstadEde binnen onder meer de community EetbaarEde (Stadslandbouw) en voor de FoodFloor in mijn woonplaats de gemeente Ede en als zelfstandig adviseur en projectmanager in zowel Nederland als in Europese projecten. Ik vind het vooral belangrijk dat we alle beschikbare kennis en ervaring met elkaar delen en partijen uit verschillende disciplines aan elkaar verbinden. Samen komen we verder en kunnen we Stadslandbouw op een hoger plan brengen.

DuurzaamDoor (RVO), Secretaris Participatietafel Voedseltransitie René Bruijns

DuurzaamDoor (RVO), Secretaris Participatietafel Voedseltransitie René Bruijns

Vanaf 2013 ondersteunden mijn collega Margrethe Bongers en ik, vanuit het programma DuurzaamDoor (thema Voedsel), het Stedennetwerk Stadslandbouw. Dit kennisnetwerk van gemeenteambtenaren sloot goed aan sloot op zowel inhoud (duurzaam voedsel) als het gedachtengoed van Kennis- en innovatieprogramma DD: duurzaamheid versnellen door kennisuitwisseling (leren) en samenwerking tussen de vijf O’s (Overheid, Ondernemers, Onderzoek, maatschappelijke Organisaties en burgerinitiatieven, en Onderwijs). Ik ben zelf één van oprichters van Stadstuin Emma’s Hof in Den Haag (2011), en weet uit ervaring hoe belangrijk informatie en kennisuitwisseling is om een maatschappelijk initiatief tot wasdom te laten komen. Ondertussen vernamen wij ook van andere O’s, zoals ondernemers en maatschappelijke organisaties/ initiatieven zoals de ‘Eetbaren’, dat zij behoefte hadden aan informatie- en kennisuitwisseling. De eerste stap naar een landelijk kennisknooppunt stadslandbouw was hiermee gezet. Vanuit DD verzorgden wij een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van alle O’s om dit concept verder in te vullen. Met als inspiratiebron Stadslandbouw Den Haag is dit onder leiding van GDO ontwikkeld tot wat het nu is: Stadslandbouw Nederland.

Bart Willems, scholing & advies, voorheen Warmonderhof, Aeres

Bart Willems, scholing & advies, voorheen Warmonderhof, Aeres

In de ruim 70 jarige historie van de school heeft Warmonderhof al heel wat boeren en tuinders afgeleverd die een directe verbinding legden met de consument in de stad. Toen de term stadslandbouw ging rondzingen ben ik met een collega in 2012 een eenjarige cursus stadslandbouw gestart. Die was snel volgeboekt. In 2015 zijn we op de Fruittuin van West in Amsterdam met een tweejarige opleiding stadslandbouw 'De Moestuinschool Amsterdam' gestart. Zelf afkomstig uit de stad (Haarlem) en sinds 1985 groenteteeltdocent aan Warmonderhof en inmiddels gepensioneerd maar zelfstandig trainer, vind ik het fantastisch om mensen te helpen hun dromen over veelal kleinschalige biologische tuinbouw te realiseren en inspirerende plekken te creëren. Directe levering aan de consument met veel verschillende teelten vraagt om een brede vakkennis en creatief ondernemen met nieuwe verdienmodellen en vooral ook om te blijven ontwikkelen. Het is prachtig om in zo'n netwerk met je vak bezig te zijn. Het aantal BBL-studenten - 2 jaar leren en werken in de landbouw - blijft enorm toenemen: jaarlijks scholen nu 80 tot 100 nieuwe studenten zich (om) tot boer of tuinder. Op een groot deel van de stadslandbouwbedrijven en initiatieven zijn (ex)studenten actief en aan het werk. Ook train ben ik betrokken bij de opleiding van Herenboeren. Voor toekomstige ondernemers in de stadslandbouw is het van groot belang te weten wat er speelt vanuit beleidsdoelstellingen en welke initiatieven er zijn in Nederland. Stadslandbouw Nederland voorziet in deze behoefte is een mooi platform waar de benodigde kennis en informatie bij elkaar komt.

Stadslandbouw Nederland, Conny Taheij

Stadslandbouw Nederland, Conny Taheij

Als vrijwilliger ben ik al jaren actief betrokken bij Platform Duurzaam Dordrecht en het daaruit voortgekomen platform Stadslandbouw Dordrecht. Sinds 2021 is er een actieve werkgroep Voedsel van dichtbij Dordrecht, waarvan ik mede-projectleider ben en me inzet voor meer betaalbaar en gezond voedsel uit de regio op het bord. Ik zie dat veel burgerinitiatieven vol enthousiasme beginnen, maar dat het niet altijd meevalt om de energie erin te houden en dat er veel obstakels zijn. Gelukkig is er bij bewoners, ondernemers en overheid een groeiende aandacht voor lokaal voedsel, het belang van de korte keten en de impact van voedsel op onze aarde. Voor Stadslandbouw Nederland mag ik deze ontwikkelingen volgen en meehelpen ze goed op de kaart te zetten en te houden.

voorzitter Ruud Grondel

AVVN, voorzitter Ruud Grondel

Al in 2001 was ik als wethouder in Amsterdam betrokken bij een conferentie over de Amsterdamse boeren, georganiseerd door Auke Bijlsma. Doel was het bevorderen van korte ketens tussen bijvoorbeeld Waterlandse boeren en de slagers en hun klanten in de stad. Hij was er vroeg bij. De relatie stad-land is me altijd blijven boeien. Nu ik, na mijn pensionering, voorzitter ben van het AVVN voor samen tuinieren, de landelijke organisatie van de Volkstuinverenigingen, ben ik met enthousiasme toegetreden tot het Kennisplatform Stadslandbouw, mede om de wat uit beeld geraakte Volkstuinen actief te betrekken bij de discussies over een toekomstig lokaler en kleinschaliger voedselsysteem.