Onderzoek

Stadslandbouw is een trend, die niet meer weg te denken is en een steeds belangrijker plaats inneemt in de discussie over andere, vernieuwende voedselsystemen. In heel het land worden braakliggende terreinen, andere onbenutte stukjes land en parken benut voor voedselteelt. Waarom doen bewoners dat, wat is het effect, wat levert het op voor mens en natuur, wat kan het opleveren voor de samenleving en de economie? Daar is en wordt volop onderzoek naar gedaan. Evenals naar de korte keten tussen producent en consument.

Gezondheid

Sociaal

Voedsel