juli 2020

3 Deelsessies over voedsel van dichtbij: van stadslandbouw naar korte keten

Zoals aangekondigd houden we eind deze zomer 3 online Zoomsessies over voedsel van dichtbij in Nederland en Vlaanderen. Om te verdiepen en toe te werken naar een programma voor een landelijke (hopelijk fysieke) bijeenkomst op 28 oktober in Arnhem. Noteer ook deze datum vast in je agenda! De deelsessies zijn op:

Donderdag 3 september 15.30-17.00 uur
Stadslandbouwinitiatieven & de gemeente
Deze deelsessie biedt inzicht in het speelveld van onderwerpen en doelstellingen van aan de ene kant de gemeente en aan de andere kant de initiatieven. Je krijgt handvatten voor het gesprek tussen gemeente en initiatiefnemers. Voor initiatiefnemers om efficienter en doelgerichter dit gesprek te voeren met de gemeente. En voor ambtenaren om een lokaal stadslandbouw initiatief te kunnen doorgronden en om binnen hun gemeente beter het gesprek te kunnen aangaan waar en waarom dit onderwerp een plek verdient. Zoom uit en zie waar jouw initiatief of thema past in het grotere, samenhangende geheel.

Dinsdag 8 september van 19.30-21.00 uur
Sociale waarden van stadslandbouw op de 1ste plaats
Naast ecologische, economische en planologische argumenten van stadslandbouw worden ook vaak de positieve opbrengsten in relatie tot het sociale domein naar voren gebracht. Van gezondheid en welzijn, inclusiviteit, sociale cohesie tot armoede, particiaptie en educatie. Maar het economisch gewin is nog steeds leidend in de besluitvorming over de het (door)starten van stadslandbouwinitiatieven en de (her)inrichting en bestemming van gebieden. Daarom leggen we in deze sessie de focus op de rol en betekenis van deze sociale waarden voor stadslandbouw. En hoe zorgen we ervoor dat deze meer worden herkend en erkend? We bespreken dit met experts uit de wetenschap, de praktijk en de overheid uit Nederland en Vlaanderen.

Maandag 14 september van 19.30-21.00 uur
De heruitvinding van de cooperatie: samen voedsel van dichtbij inkopen en samen toegang tot land  
Al enkele decennia bestaan in Nederland en België coöperaties waarin mensen samen voorzien in de gedeelde behoefte aan betaalbaar biologisch voedsel en de ondersteuning van lokale ecologische landbouw (CSA; community supported agriculture/ gemeenschapslandbouw). Sinds kort zijn er ook burgercoöperaties voor aankoop, herstel en beheer van landbouwgronden. Deze verschillende coöperaties leggen op natuurlijke wijze een verbinding tussen stedelijke en landelijke gebieden. In deze sessie kijken we welke rol zij spelen in de bevordering van ecologisch geproduceerd voedsel van dichtbij en lokale economieën (dorpen, regio’s en stadswijken), hoe zij elkaar kunnen versterken en wat zij nodig hebben om deze rol verder te versterken.

Meld je aan en praat mee!

  Lees meer

juni 2020

Livestream Voedsel van dichtbij: van stadslandbouw naar korte keten

Wat doet corona met voedsel van dichtbij? Waar liggen kansen? Hoe kijken we naar de toekomst? Wat is nodig om de toegenomen belangstelling voor lokaal voedsel vast te houden en te versterken? Wie moet wat doen? Bekijk onze bijeenkomst Voedsel van dichtbij, op 24 juni via livestream gevolgd door ruim 160 deelnemers, die enthousiast mee dachten via de chat.

De coronacrisis heeft aan voedsel van dichtbij vooral een positieve impuls gegeven. De beweging van onderop leeft als nooit tevoren. Door acties als #SupportYourLocals zijn nieuwe doelgroepen aangeboord. Om deze groei te borgen, zouden de spontane initiatieven zich moeten weten te verbinden met bestaande korte keten bedrijven die al efficiënt werken en logistieke oplossingen bieden. Een korte keten steunpunt in Nederland zou daarin een rol kunnen spelen. Evenals gemeenten die de bereidheid hebben de juiste partners te verbinden en de krachten te bundelen.

  Lees meer

februari 2020

Voedseldag brengt gemeenten op smaak

De Voedseldag ‘Breng je gemeente op smaak’ van de VVSG en Stadslandbouw Nederland in Brussel werd bezocht door ruim 200 mensen. Het was onze derde Vlaams-Nederlandse Urban Farming ontmoeting. Ruim 20 Vlaamse en Nederlandse besturen en voedselinitiatieven deelden hun kennis, ervaring en inspiratie.

  Lees meer

november 2019

Living lab Amsterdam: ‘Verenigen en standpunten bepalen’

Amsterdam kent vele stadslandbouwprojecten. Hoe kan de verbinding tussen projecten en initiatieven verbeterd worden en is daar wel behoefte aan? Dat was een van de vragen van het Living Lab dat we in november hielden in het sfeervolle restaurant Proost & Stroop, gelegen op het terrein van NoordOogst aan de Meteorenweg in Amsterdam Noord. De behoefte werd duidelijk uit de opkomst: ruim veertig betrokkenen bij stedelijk voedselinitiatieven in Amsterdam en het land maakten kennis en gingen met elkaar in gesprek. En na afloop volgden direct afspraken om door te praten. “Er is een enorme dynamiek rond voedsel in Amsterdam.’’

  Lees meer

juni 2019

Bezoekers Oosterwold Ontkiemt

Op een mooie zomerse dag in juni waren we te gast bij Oosterwold Ontkiemt, het 2de ‘Ontmoetingsplein voor stadslandbouw’ over zelf-boeren in de nieuwe wijk Oosterwold in Almere. Bewoners die een kavel kopen, moeten deze voor de helft invullen met een vorm van stadslandbouw. Wij en de WUR zijn zeer benieuwd hoe (toekomstige) bewoners daaraan invulling (gaan) geven en of ze over voldoende informatie en kennis beschikken. 

  Lees meer

november 2018

2de bilaterale ontmoeting: stadslandbouw is de tijdelijkheid voorbij

Stadslandbouw is de tijdelijkheid voorbij. Dat bleek vrijdag 9 november waar 110 gasten uit Nederland en Vlaanderen zich in Leiden verzamelden voor de tweede vruchtbare bilaterale stadslandbouwdag. Met een warm welkom van wethouder Martine Leewis, die aangaf trots te zijn op de Leidse initiatieven. Ze daagde hen uit te komen met een aanbod waarbij ook lagere sociale groepen worden betrokken. Stichting Leiden Oogst kon haar direct een globaal plan van aanpak en een begroting aanbieden met nieuwe locaties voor zelfoogst/buurtmoestuinen en deed een oproep voor een stedelijke voedselstrategie voor Leiden.

  Lees meer

maart 2018

Commons Seminar Drechtstadsboer: ‘Vernieuwen en leren is nodig voor publieke ruimte’

,,Vernieuwen en leren is nodig voor de publieke ruimte”, betoogde Jean Eigeman van Stadslandbouw Nederland bij aanvang van het Commons seminar van Drechtstadsboer in Dordrecht over duurzame gebiedsontwikkeling. De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte aan burgers om aan de slag te gaan in het publieke domein. Commons staat voor ‘van ons samen’. En daarvan kwamen diverse voorbeelden aan bod om van te leren en bezoekers te inspireren. Voedselbos-expert Xavier San Giorgi vertelde over het proces rond de nog aan te leggen eetbare woonwijk Rijnvliet in Utrecht. Victor Deconinck en Robert Klaassen over Proeftuin Amstelwijck en de opbrengsten van integratie hiervan in een geplande Dordtse woonwijk.

  Lees meer

januari 2018

Living Lab Ede: concrete aanbevelingen voor stadslandbouw rond World Food Center!

Living Lab Ede – Hoe integreer je alle waarden van stadslandbouw in de inrichting van het buitengebied van het nieuwe World Food Center in Ede? Samen met Smaakstad Ede, Eetbaar Ede, het World Food Center en de gemeente organiseerden we op 31 januari 2018 een living lab om hierover mee te denken. Er werd veel inspiratie bijeen gebracht en getrechterd naar concrete aanbevelingen. Met als doel om de droom van Eetbaar Ede waar te maken: een groot initiatief realiseren waarin de waarden van stadslandbouw vanaf het begin in het gebiedsontwerp zijn meegenomen en worden uitgevoerd. Dit zou enorm bijdragen aan het draagvlak voor de inpassing van stadslandbouw in de gehele Edese woon- en werkomgeving.

  Lees meer

december 2017

Zaadje geplant voor vruchtbare bilaterale samenwerking Low Countries

België en Nederland ontmoetten elkaar op 15 december 2017 voor het eerst rond het thema Urban Farming. In de Nederlandse ambassade in Brussel volgden zo’n 70 gasten uit Vlaanderen en Nederland inspirerende presentaties over de landelijke, regionale en lokale aanpak van overheid en ondernemers. Enthousiast werden verhalen en kennis gedeeld, ook tijdens het veldbezoek aan Atelier Groot Eiland in Brussel, waar vanuit een moestuin van 1500 vierkante meter een restaurant, een lunchroom, een winkel en bio-markten worden bevoorraadt.

  Lees meer

juni 2017

Successen en vragen delen bij start netwerk Stadslandbouw Nederland: ‘Voer voor meer’

Stadslandbouw leeft in het hele land. Er is veel energie, er zijn veel ideeën en veel bereidheid om elkaar te helpen bij het zoeken naar oplossingen, het delen van kennis en contacten. Dat bleek tijdens de aftrap van het netwerk Stadslandbouw Nederland. Zo’n 70 mensen uit alle hoeken van het land (vanuit onderwijs, overheid, onderzoek, bedrijfsleven en bewoners) waren daarvoor naar Doepark De Nooterhof Zwolle gekomen.

  Lees meer