oktober 2020

Terugblik deelsessies Stadslandbouw Nederland

In september organiseerden we drie online deelsessies rond voedsel van dichtbij in aanloop naar de Dag van de stadslandbouw op 28 oktober 2020.
Het aantal deelnemers lag – ondanks hete zomeravonden – rond de 50 uit Nederland en Vlaanderen.

Lees de samenvatting van de sessies, met presentaties en een opname van de laatste deelsessie.

Hieronder vind je ook de tools en presentaties

1) Stadslandbouw en de gemeente: een goed gesprek:  Praatplaat – Een goed gesprek met de gemeente over Stadslandbouw  , een handige tool van Stadslandbouw Den Haag om in gesprek te gaan met gemeenten

2) De sociale waarden van stadslandbouw op de eerste plaats: de presentaties van  onder anderen dr. Esther van Veen (WUR) met het sociale waarden wiel ,en krijg inzicht in hoe de gemeente Arnhem een stadslandbouwproject beoordeelt op legitimiteit, betrokkenheid en rendement.

3) De her-uitvinding van de coöperatie: samen voedsel van dichtbij inkopen en samen toegang tot land: Bekijk met een klik op de foto de opname van deelsessie 3

 

  Lees meer

oktober 2020

Praat mee over Agenda Voedsel van dichtbij

Vanwege de nieuwste coronamaatregelen hebben we het programma wel wat moeten aanpassen. Want zelfs een ontmoeting in klein gezelschap voor de livestream vanuit Arnhem zit er niet in.

De livestream gaat uiteraard door, evenals de online deelsessies met gastsprekers en deelnemers uit Vlaanderen en Nederland. Samen werken we toe naar een actielijst om stappen te zetten voor veel meer voedsel van dichtbij. Wat heeft deze voedselbeweging nodig om te groeien? Draagvlak, grond, nieuwe samenwerkingen, financiering, bestuurlijke aandacht? En wat betekent dat voor het Kennisplatform Stadslandbouw? Welke ondersteuningsfaciliteit is nodig?
Voor deze gezamenlijke maatschappelijke agenda hebben we afgelopen september met onze deelsessies al bouwstenen opgehaald. En die vullen we woensdag 28 oktober samen aan.

We hebben hard gewerkt om weer een interessant programma te maken, waarbij we ook nieuwe netwerken aanboren of actiever gaan samenwerken.

Wat we gaan doen
14.00 uur We beginnen met de opbrengsten van onze drie, goedbezochte online sessies afgelopen september, als aanzet voor de agenda.

Daarna spreekt Tine de Moor, professor Social Enterprise and Institutions for Collective Action aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en inwoonster van het Vlaamse Gent. Zij kijkt naar gemeenschappen door de eeuwen heen. Wat kunnen we daarvan leren? Wat maakt hen veerkrachtig?
Aansluitend presenteert Sandra van Kampen de eerste resultaten van een net afgerond onderzoek onder voedselgemeenschappen in Nederland.

15.15 -16.15 uur Aanvang drie Zoomsessies en een sessie met een klein gezelschap op locatie in Arnhem:

  • Voedsel verbouwen voor een leefbare stad Hoe passen we de sociale waarden van stadslandbouw – zoals activatie en participatie – in het beleid in van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties of zorgorganisaties?
  • Land voor de nieuwe boeren Het aantal stadsboeren groeit gestaag. Hoe komt de nieuwe generatie aan grond? Doe inspiratie op uit de Nederlandse en Vlaamse praktijk.
  • Wat is het waard? Waar vind je investeringsgeld? Onder meer Stichting DOEN en de MAEX Impuls vertellen je meer.
  • De kracht van het collectief (sessie in Arnhem) Wat is de kracht van het collectief verbouwen of de collectieve inkoop van voedsel?

16.15 -17.00 uur We keren terug naar Arnhem via de livestream voor de oogst van de dag, de bekrachtiging van de samenwerking met Vlaanderen en de presentatie van de agenda Voedsel van dichtbij.

Sandra van Kampen en Youetta Visser loodsen ons opnieuw door deze ontmoeting op afstand.

Stuur ons je foto
Voor onze bijeenkomst in juni ontvingen we foto’s die een prachtig beeld gaven van hoe jullie de eerste maanden van corona hadden beleefd. Ook nu vragen we je foto’s of illustraties met ons te delen. Ditmaal is de vraag: hoe zie jij de toekomst van de stadslandbouw? Zijn we groter? Werken we met meer partijen samen, en zo ja met wie dan? Is er een bredere doelgroep betrokken? Vervoeren we voedsel met grote elektrische netwerken of drones? Of willen we maximaal contact houden? Welke samenwerking hebben we met de zorg? Of met de supermarkten? Stuur een foto of illustratie in die weergeeft wat jij graag zou zien in de toekomst naar info@stadslandbouwnederland.nl

Meld je hier aan Dan ontvang je van tevoren de link naar de livestream en naar de deelsessie van jouw keuze. We kijken uit naar je deelname!

De eerste foto’s zijn al binnen:  gemaakt tijdens de kick-off van het project Foodshift 2030 in Oostende (l), en van  Sander Leroy, die zichzelf ziet als een van de Toekomstboeren.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het RVO-programma Duurzaam Door, en het ministerie van LNV en de gemeente Arnhem.

  Lees meer

juni 2020

Livestream Voedsel van dichtbij: van stadslandbouw naar korte keten

Wat doet corona met voedsel van dichtbij? Waar liggen kansen? Hoe kijken we naar de toekomst? Wat is nodig om de toegenomen belangstelling voor lokaal voedsel vast te houden en te versterken? Wie moet wat doen? Bekijk onze bijeenkomst Voedsel van dichtbij, op 24 juni via livestream gevolgd door ruim 160 deelnemers, die enthousiast mee dachten via de chat.

De coronacrisis heeft aan voedsel van dichtbij vooral een positieve impuls gegeven. De beweging van onderop leeft als nooit tevoren. Door acties als #SupportYourLocals zijn nieuwe doelgroepen aangeboord. Om deze groei te borgen, zouden de spontane initiatieven zich moeten weten te verbinden met bestaande korte keten bedrijven die al efficiënt werken en logistieke oplossingen bieden. Een korte keten steunpunt in Nederland zou daarin een rol kunnen spelen. Evenals gemeenten die de bereidheid hebben de juiste partners te verbinden en de krachten te bundelen.

  Lees meer

februari 2020

Voedseldag brengt gemeenten op smaak

De Voedseldag ‘Breng je gemeente op smaak’ van de VVSG en Stadslandbouw Nederland in Brussel werd bezocht door ruim 200 mensen. Het was onze derde Vlaams-Nederlandse Urban Farming ontmoeting. Ruim 20 Vlaamse en Nederlandse besturen en voedselinitiatieven deelden hun kennis, ervaring en inspiratie.

  Lees meer

november 2019

Living lab Amsterdam: ‘Verenigen en standpunten bepalen’

Amsterdam kent vele stadslandbouwprojecten. Hoe kan de verbinding tussen projecten en initiatieven verbeterd worden en is daar wel behoefte aan? Dat was een van de vragen van het Living Lab dat we in november hielden in het sfeervolle restaurant Proost & Stroop, gelegen op het terrein van NoordOogst aan de Meteorenweg in Amsterdam Noord. De behoefte werd duidelijk uit de opkomst: ruim veertig betrokkenen bij stedelijk voedselinitiatieven in Amsterdam en het land maakten kennis en gingen met elkaar in gesprek. En na afloop volgden direct afspraken om door te praten. “Er is een enorme dynamiek rond voedsel in Amsterdam.’’

  Lees meer

juni 2019

Bezoekers Oosterwold Ontkiemt

Op een mooie zomerse dag in juni waren we te gast bij Oosterwold Ontkiemt, het 2de ‘Ontmoetingsplein voor stadslandbouw’ over zelf-boeren in de nieuwe wijk Oosterwold in Almere. Bewoners die een kavel kopen, moeten deze voor de helft invullen met een vorm van stadslandbouw. Wij en de WUR zijn zeer benieuwd hoe (toekomstige) bewoners daaraan invulling (gaan) geven en of ze over voldoende informatie en kennis beschikken. 

  Lees meer

november 2018

2de bilaterale ontmoeting: stadslandbouw is de tijdelijkheid voorbij

Stadslandbouw is de tijdelijkheid voorbij. Dat bleek vrijdag 9 november waar 110 gasten uit Nederland en Vlaanderen zich in Leiden verzamelden voor de tweede vruchtbare bilaterale stadslandbouwdag. Met een warm welkom van wethouder Martine Leewis, die aangaf trots te zijn op de Leidse initiatieven. Ze daagde hen uit te komen met een aanbod waarbij ook lagere sociale groepen worden betrokken. Stichting Leiden Oogst kon haar direct een globaal plan van aanpak en een begroting aanbieden met nieuwe locaties voor zelfoogst/buurtmoestuinen en deed een oproep voor een stedelijke voedselstrategie voor Leiden.

  Lees meer

maart 2018

Commons Seminar Drechtstadsboer: ‘Vernieuwen en leren is nodig voor publieke ruimte’

,,Vernieuwen en leren is nodig voor de publieke ruimte”, betoogde Jean Eigeman van Stadslandbouw Nederland bij aanvang van het Commons seminar van Drechtstadsboer in Dordrecht over duurzame gebiedsontwikkeling. De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte aan burgers om aan de slag te gaan in het publieke domein. Commons staat voor ‘van ons samen’. En daarvan kwamen diverse voorbeelden aan bod om van te leren en bezoekers te inspireren. Voedselbos-expert Xavier San Giorgi vertelde over het proces rond de nog aan te leggen eetbare woonwijk Rijnvliet in Utrecht. Victor Deconinck en Robert Klaassen over Proeftuin Amstelwijck en de opbrengsten van integratie hiervan in een geplande Dordtse woonwijk.

  Lees meer

januari 2018

Living Lab Ede: concrete aanbevelingen voor stadslandbouw rond World Food Center!

Living Lab Ede – Hoe integreer je alle waarden van stadslandbouw in de inrichting van het buitengebied van het nieuwe World Food Center in Ede? Samen met Smaakstad Ede, Eetbaar Ede, het World Food Center en de gemeente organiseerden we op 31 januari 2018 een living lab om hierover mee te denken. Er werd veel inspiratie bijeen gebracht en getrechterd naar concrete aanbevelingen. Met als doel om de droom van Eetbaar Ede waar te maken: een groot initiatief realiseren waarin de waarden van stadslandbouw vanaf het begin in het gebiedsontwerp zijn meegenomen en worden uitgevoerd. Dit zou enorm bijdragen aan het draagvlak voor de inpassing van stadslandbouw in de gehele Edese woon- en werkomgeving.

  Lees meer