oktober 2023

Impactwaarde lokale voedselprojecten blijft groeien

Lokale voedselprojecten dragen in grote mate bij aan gezondheid en welzijn en duurzame steden en gemeenschappen, blijkt opnieuw uit de analyse van de MAEX voedsel van dichtbij. De 212 die in 2022 zijn onderzocht, vertegenwoordigen gezamenlijk een impactwaarde van 95.500.000 euro. Inmiddels is het aantal ingeschreven projecten gegroeid naar 420.

Het MAEX-platform Voedsel van Dichtbij is in oktober 2021 gelanceerd, op initiatief van kennisplatform Stadslandbouw Nederland en Duurzaam Door. Zij zien de Social Handprint van de MAEX als een manier om lokale en regionale voedselprojecten, voedselgemeenschappen en sociale voedselondernemingen te ondersteunen. Initiatieven kunnen deze impactberekening benutten om subsidie of sponsoring te vinden, of om verantwoording af te leggen voor hun jaarverslag. De onderzochte initiatieven hadden in 2022 een compleet ingevuld profiel op het platform. Bekijk de analyse.

MAEX Impuls

Een profiel biedt ook kans om mee te doen aan de MAEX Impuls: een bedrag om de organisatie te professionaliseren. Daarvoor zoekt MAEX organisaties die geefgeld ter beschikking stellen. Het Univé Buurtfonds heeft twee keer een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld, specifiek voor voedselprojecten. Ook op andere thema-Impulsen kunnen voedselinitiatieven een beroep doen, veelal omdat ze een breder bereik hebben dan voedselproductie. In 2022 ontvingen 53 voedselinitiatieven een MAEX Impuls ter waarde van in totaal 146.049 euro.

Bijdragen aan alle SDG’s

De ‘jaarlijkse thermometer’ over 2022 geeft aan dat lokale voedselprojecten bijdragen aan alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) met uitschieters naar 3 (gezondheid en welzijn) en 11 (duurzame steden en gemeenschappen). Daarna volgen 12 (verantwoorde productie en consumptie), 13 (Klimaatactie) en 15 (leven op het land). Ook op SDG 8 (Waardig werk en economische groei), 4 Kwaliteitsonderwijs) en 1 (geen armoede) tonen de lokale voedselprojecten hun waarde.

De impactwaarde van ruim 95,5 miljoen euro is een indicatie van het totale bedrag dat belanghebbenden tezamen besparen of in de reguliere economie bereid zouden zijn te betalen voor dergelijke diensten en effecten, uitgedrukt in euro’s.

Groeien

Bij de 386 initiatieven die in juni 2023 op het platform waren aangemeld zijn 19.859 vrijwilligers betrokken en 1179 medewerkers. Hiervan zijn 23 nog in de planfase, 49 zijn net gestart, 267 hebben nog een ontwikkelwens en groeien, 47 zijn volgroeid en ze bestaan nog allemaal. Dit blijkt uit de analyse. Het aantal projecten op ons MAEX-voedselplatform blijft groeien; anno oktober 2023 zijn er 420 projecten aangemeld.

Behoeften: financiering, kennis en menskracht

Met de MAEX Impuls wordt direct antwoord gegeven op een behoefte die opnieuw uit de analyse naar voren komt: financiering. Bijna negen op de tien projecten (87%) zou gebruik willen kunnen maken van een lening of een donatie. Verder is er behoefte aan meer mensen (68 %), kennis (61%), ruimte – toegang tot grond- en materiaal (56%) en ruimere mogelijkheden in wet- en regelgeving (39%).

Deze behoeften komen overeen met eerder onderzoek dat Stadslandbouw Nederland en Duurzaam Door hebben laten uitvoeren.

Geefgeld

In 2023 ontvingen 22 initiatieven een donatie uit de MAEX Impuls Voedsel uit een totale pot van 50.000 euro van het Univé Buurtfonds. Initiatieven die bijdragen aan een eerlijk, duurzaam of lokaal voedselsysteem.
Een Impuls ging naar Voedseltuin IJplein in Amsterdam voor de aanschaf van een compost toilethuisje voor de vrijwilligers. Ook kindermoestuin Groente Waal in Hoorn ontving een Impuls voor onder meer het laten slaan van een waterput, de aanschaf van een waterpomp, druppelslang en verdere toebehoren voor de aanleg van een irrigatiesysteem. En midden in Eindhoven is een volwassen voedselbos gecreëerd met een grote verscheidenheid aan bomen, struiken, planten en kruiden. Dit Voedselbos Eindhoven wil de Impuls besteden aan de oprichting van een stichting bij de notaris en juridisch advies hierover, en voor de aanschaf van gereedschap, materiaal en fruitbomen.

Draag bij aan Voedsel van Dichtbij

De behoefte aan financiering blijft groot gezien het grote aantal aanvragen bij VoedselImpulsen. De initiatieven tonen aan dat zij meervoudige waarde leveren en met een klein bedrag langdurig impact maken. Beide Impulsen voor Voedsel van dichtbij zijn mogelijk gemaakt door het Univé Buurtfonds.

Wij roepen daarom bedrijven, fondsen en overheden op om bij te dragen aan de ondersteuning van Voedsel van Dichtbij-initiatieven. Meer weten? Neem dan contact op via info@maex.nl.