» Continue Reading..."/>

november 2018

2de bilaterale ontmoeting: stadslandbouw is de tijdelijkheid voorbij

Stadslandbouw is de tijdelijkheid voorbij. Dat bleek vrijdag 9 november waar 110 gasten uit Nederland en Vlaanderen zich in Leiden verzamelden voor de tweede vruchtbare bilaterale stadslandbouwdag. Met een warm welkom van wethouder Martine Leewis, die aangaf trots te zijn op de Leidse initiatieven. Ze daagde hen uit te komen met een aanbod waarbij ook lagere sociale groepen worden betrokken. Stichting Leiden Oogst kon haar direct een globaal plan van aanpak en een begroting aanbieden met nieuwe locaties voor zelfoogst/buurtmoestuinen en deed een oproep voor een stedelijke voedselstrategie voor Leiden.

Blue Zone
Er waren presentaties over implementatie van de Blue Zone theorie in stedelijke omgeving, zoals het reeds gerealiseerde Greens in the Park in Den Haag en het nog te bouwen Blue District in de Utrechtse Cartesiusdriehoek door Urban Sync. Een toelichting op de totstandkoming van de breed gedragen de Leuvense voedselstrategie Voedsel Verbindt. Voorbeelden als Gent en garde, Stadsakker Tienen, de aanpak door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (de evenknie van de VNG) die lokale besturen en ambtenaren op het thema lokale voedselstrategie bij elkaar brengt, van Kievitamines uit Katwijk aan Zee en Groenkracht uit Delft. In workshops werd gesproken over lokale producten in horeca en kantines, de uitwerking van lokale voedselstrategieën, de relatie tussen volkstuinen en stadslandbouw, het betrekken van mensen met een lager inkomen bij stadslandbouwformules en daktuinen voor de duurzaamste kilometer van Nederland in Leiden.

Economisch model
Stadslandbouw is de tijdelijkheid voorbij. Jaarlijks komen er tientallen stadsboeren van de opleiding aan de Warmonderhof/Aeres. Het gebrek aan grond is nu het probleem. ,,Als je niet het geduld hebt de wachten op vrijkomende gemeentelijke gronden benader dan particuliere grondeigenaren”, suggereert opleider Bart Willems. De zelfoogsttuin – er zijn er nu 82 in Nederland – bieden een goed verdienmodel voor de stadsboeren. ,,Stadslandbouw is geen hobby, maar ook een economische model dat bijdraagt aan de korte keten. Het is mooi als gemeenten daar meer oog voor hebben”, stelt Marijtje Mulder, mede-oprichter van zelfoogsttuin Het Zoete Land in Leiden, dat kampt met een wachtlijst van afnemers en ruimte zoekt om te groeien. ,,Kijk vooral ook over gemeentegrenzen heen.”

Groeien
Dirk Van Gijseghem, van de Vlaamse Landmaatschappij: ,,Het is mooi dat we op een dag als deze voorbeelden kunnen uitwisselen. Dat we overkoepelende thema’s zoals logistiek en ruimte bespreken en hoe we als overheid kunnen bijdragen aan oplossingen en steden daarin kunnen ondersteunen. We kijken nu ook naar een overkoepelende Vlaamse voedselstrategie. Daarover kunnen we samen volgend jaar in Vlaanderen verder spreken.” Siebrand van der Ploeg van Stichting Leiden Oogst constateerde: ,,Maak ruimte, laat het groeien, er zijn initiatiefnemers genoeg.” De dag vond plaats in PLNT, centrum voor innovatie en ondernemerschap, dat komend jaar een daktuin krijgt.