» Continue Reading..."/>

juni 2019

Bezoekers Oosterwold Ontkiemt

Op een mooie zomerse dag in juni waren we te gast bij Oosterwold Ontkiemt, het 2de ‘Ontmoetingsplein voor stadslandbouw’ over zelf-boeren in de nieuwe wijk Oosterwold in Almere. Bewoners die een kavel kopen, moeten deze voor de helft invullen met een vorm van stadslandbouw. Wij en de WUR zijn zeer benieuwd hoe (toekomstige) bewoners daaraan invulling (gaan) geven en of ze over voldoende informatie en kennis beschikken. De bezoekers waren meer dan bereid hun informatie te delen. Binnen drie uur vulden ruim 100 mensen enthousiast een vragenformulier in. Een geslaagde dag met meer dan 1000 bezoekers op het erf van Boerderij Vliervelden. Van hen is 5 tot 10 procent al actief op gebied van het verbouwen van voedsel, blijkt uit het onderzoek. Ruim de helft van de toekomstige bewoners doet iets met voedsel in de achtertuin of vensterbank. ,,Stadslandbouw of moestuinieren is niet iets van de elite. Het is deel van het leven aan het worden. Er is een groter potentieel en er is behoefte aan ruimte, tijd en kennis”, aldus onderzoeker Jan Eelco Jansma (WUR & AERES).