Stichting Rotterdamse Munt komt voort uit een bewonersinitiatief op een braakliggend terrein. Sinds 2018 is er een permanente locatie waar het kan doorgroeien naar een zelfstandige, impact gedreven onderneming met een tuinteam, tuingidsenteam en gastenteam. Een kernteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en de continuïteit voor de toekomst. De stichting maakt groene ruimte en organiseert groene activiteiten waarin buurt- en stadsbewoners samen werken aan de groene & gezonde stad!

418 Views