Bewoners van Ede die zelf niet meer kunnen of willen tuinieren kunnen via Mijn tuin Jouw tuin hun tuin laten bewerken door buurtbewoners die graag willen (leren) moestuinieren. De stichting verzorgt de organisatie en professionele ondersteuning. Tuincoaches delen moestuinkennis met de tuiniers. Bewoners delen een kop koffie en eigen kennis en ervaring. De oogst is voor de tuinder en/of wordt gedeeld met andere tuiniers, de tuineigenaar en bijvoorbeeld de Voedselbank.

362 Views