februari 2022

29 maart Webinar Voedselraden als verbindende schakels

In Nederland zijn ze in opkomst, in de ons omringende landen zijn al veel meer lokale en regionale voedselraden actief. In Duitsland heeft zelfs bijna elke streek en stad nu een eigen voedselraad. In een voedselraad spreken voedselbewuste burgers zich uit over het voedselbeleid van de lokale/ regionale overheid en de werking van de markt. Door mee te praten en te beslissen krijgen consumenten meer vat op de voedselvoorziening.

Maak kennis met voedselraden
In ons webinar Voedselraden als Verbindende Schakel op dinsdag 29 maart tussen 14.00 en 16.00 uur maken we kennis met voedselraden. Wat doen voedselraden, welke soorten zijn er? Wat is hun invloed? Wat kan een voedselraad opleveren voor de gemeente? Hoe oefenen ze invloed uit en wat is het resultaat? En hoe begin je eigenlijk zelf met het opzetten van zo’n raad? Wat zijn goede voorbeelden? Ook hopen we met dit webinar het fundament te leggen voor een landelijk platform voor voedselraden. We gaan in gesprek met sprekers uit Duitsland, Vlaanderen en Nederland en een panel. Dit webinar richt zich op ambtenaren die betrokken zijn bij voedselbeleid en burgers die zich inzetten voor voedselgemeenschappen.

Meld je hier aan.  Klik HIER voor de link naar het webinar. Aanvang 14.00 uur.

Rol voor lokale en regionale overheden
Steeds meer provincies, regio’s en gemeenten kiezen voor voedselbeleid: als tegenwicht voor de erkende handicaps van het huidige voedselsysteem. Lokale en regionale overheden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van betaalbaar, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Die gewenste veranderingen kunnen niet van bovenaf worden opgelegd. Voor het welslagen van voedselbeleid is de inzet van burgers in verschillende rollen, als consument maar ook als lid van burgerorganisaties en (groene) ondernemer een noodzakelijke voorwaarde. Burgers wensen mee te beslissen over zo’n vitaal onderdeel van het dagelijks leven als voedsel.

Verbinding naar de burger
Voedselbeleid strekt zich uit over een complex systeem met veel samenhangende onderdelen. Denk maar aan klimaat, obesitas, armoede, verkeerscongestie, discriminatie, eenzaamheid, bodemuitputting, watervervuiling etc. De klassieke aanpak via sectoren van overheidsbeleid zoals milieu, volksgezondheid, economie of ruimtelijke ordening biedt geen echte oplossingen voor de complexe problematiek van het voedselsysteem. Een samenhangende aanpak; waar zowel markt, overheid als georganiseerde burgers de handen ineen slaan; is noodzaak. Overheid en markt weten elkaar al te vinden. De verbinding naar actieve, zelfbewuste burgers is de zwakke schakel in groeiende voedselbeleidsnetwerken. Voedselraden kunnen onder bepaalde voorwaarden de ontbrekende schakel vormen.

Dit zijn onze gastsprekers:
Anna Wissmann, tot voor kort coördinator van de Duitse voedselraden
Alanya den Boer, PhD van het Athena Instituut van de VU in Amsterdam
Liane Lankreijer, medeoprichter van de Voedselraad voor Den Haag

Anna Wissman, Alanya den Boer, Liane Lankreijer

In het panel nemen plaats:
Jean Eigeman, Stadslandbouw Nederland, Arnold van der Valk, Voedselraad Amsterdam en Food Council MRA, Ellen Poolman, beleidsambtenaar voedselzaken gemeente Ede, Joost Snels, burger in voedselraad in Ede, Tom Voorma, gemeente Den Haag, Gert Engelen, Rikolto, Vlaanderen.

Dit webinar wordt mede georganiseerd door leden van het kernteam van Stadslandbouw Nederland, Arnold van der Valk (Voedselraad Amsterdam, Amsterdam Network for Food Planning (ANFP), Foodcouncil MRA) en Hilda Weges (Voedselraad Ede) en wordt mogelijk gemaakt door DuurzaamDoor (RVO).