» Continue Reading..."/>

oktober 2020

Slotsessie ‘de Toekomst van stadslandbouw’ op 28 oktober

De slotsessie ‘de Toekomst van stadslandbouw’ gaat door op woensdag 28 oktober! Weliswaar geheel online van 14.00 tot 16.00 uur, maar we hebben weer een mooi programma voor voedseldoeners en -denkers uit Nederland en Vlaanderen. Hoe komen jonge boeren aan grond? Hoe komen stadslandbouw-en andere voedselinitiatieven aan financiering? Op welke manier kun je in stedelijk gebied zinvolle samenwerkingen met woningcorporaties op touw zetten? Deze vraagstukken staan centraal in drie praktijkgerichte deelsessies. We praten er niet alleen over, maar gaan meteen aan de slag. Je kunt online nieuwe contacten leggen en vragen stellen aan onze experts. Ook presenteert Sandra van Kampen – vers van de pers – haar onderzoek naar voedselgemeenschappen in Nederland. Hoeveel zijn het er eigenlijk? Hoeveel leden hebben ze bij elkaar? En waarom zijn ze zo succesvol?

Deze sessie vormt het voorlopig sluitstuk van een half jaar vol activiteiten binnen het snel groeiend netwerk van Stadslandbouw Nederland. Talloze voedselinitiatieven, ondernemers, wetenschappers, gemeenten, provincies en Rijk uit Vlaanderen en Nederland deelden hun ervaringen. De kick-off op 24 juni én de drie deelsessies die we in september organiseerden, leveren met de sessies op 28 oktober ruim voldoende input om met elkaar ter plekke de maatschappelijke agenda voor meer ‘voedsel van dichtbij 2021 – 2025’ samen te stellen.

Carola Schouten, minister van LNV. Foto Martijn Beekman

Wat heeft onze voedselbeweging nodig om te groeien? Draagvlak, grond, nieuwe samenwerkingen, financiering, bestuurlijke aandacht? En wat betekent dat voor het Kennisplatform Stadslandbouw? Welke ondersteuning brengt ons verder? Ook de samenwerking met Vlaanderen krijgt een (ere)plaats in deze agenda.

En… ons groeiende en actieve platform is niet onopgemerkt gebleven: we sluiten de middag af met een videoboodschap van minister Carola Schouten.

Vanwege de nieuwste coronamaatregelen hebben we het aangekondigde programma iets moeten inkorten. Onze gastspreekster Tine de Moor, professor Social Enterprise and Institutions for Collective Action aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, geven we op een ander moment een podium. Zij neemt ons dan graag mee op reis langs gemeenschappen door de eeuwen heen en laat ons zien wat we daar nu van kunnen leren.

Wat we gaan doen

14.00 uur Welkom bij de livestream door voorzitter Jean Eigeman. Waar staan we nu?
Korte wrap up van de activiteiten tot nu toe.

14.15 -15.15 uur Aanvang drie onlinesessies via Zoom:
Voedsel verbouwen voor een leefbare stad Hoe passen we de sociale waarden van stadslandbouw – zoals activatie en participatie – in het beleid in van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties? Maak kennis met onder meer CitySeeds en Woongoed uit Middelburg.
Land voor de nieuwe boeren Het aantal stadsboeren groeit gestaag. Hoe komt de nieuwe generatie aan grond? Doe inspiratie op uit de Nederlandse en Vlaamse praktijk, met onder meer Wietse Bakker van CSA LandInzicht en Nele Lauwers van de Vlaamse Boerenbond. Marcel Vijn (WUR) en Maria van Boxtel (Land & Co) vertellen over hun splinternieuwe brochure vol innovatieve manieren voor ‘Toegang tot land voor duurzame landbouwbedrijven’.
Wat is het waard? Waar en hoe vind je investeringsgeld voor jouw project of onderneming? Onder meer Stichting DOEN en de MAEX Impuls vertellen je meer.

15.15 -16.00 uur We keren terug naar Arnhem via de livestream, waar
– Sandra van Kampen (De Schaal van Kampen) de eerste resultaten presenteert van een net afgerond onderzoek onder voedselgemeenschappen in Nederland;
– we met de oogst van de dag de Agenda Voedsel van dichtbij aanvullen;
– we de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen officieel bekrachtigen;
– we kijken naar de videoboodschap van minister Schouten;
– en we kort vooruitblikken naar 2021.

De presentatie is opnieuw in handen van Youetta Visser.

Stuur ons je foto
Voor onze bijeenkomst in juni ontvingen we foto’s die een prachtig beeld gaven van hoe jullie de eerste maanden van corona hadden beleefd. Ook nu vragen we je foto’s of illustraties met ons te delen. Ditmaal is de vraag: hoe zie jij de toekomst van de stadslandbouw? Zijn we groter? Werken we met meer partijen samen, en zo ja met wie dan? Is er een bredere doelgroep betrokken? Vervoeren we voedsel met grote elektrische netwerken of drones? Of willen we maximaal contact houden? Welke samenwerking hebben we met de zorg? Of met de supermarkten? Stuur een foto of illustratie in die weergeeft wat jij graag zou zien in de toekomst naar info@stadslandbouwnederland.nl

Meld je HIER aan Dan ontvang je van tevoren de link naar de livestream en naar de deelsessie van jouw keuze. We kijken uit naar je deelname!

De eerste foto’s zijn al binnen:  gemaakt tijdens de kick-off van het project Foodshift 2030 in Oostende (l), en van  Sander Leroy, die zichzelf ziet als een van de Toekomstboeren.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het RVO-programma Duurzaam Door, het ministerie van LNV, de gemeente Arnhem en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.