oktober 2020

Praat mee over Agenda Voedsel van dichtbij

Vanwege de nieuwste coronamaatregelen hebben we het programma wel wat moeten aanpassen. Want zelfs een ontmoeting in klein gezelschap voor de livestream vanuit Arnhem zit er niet in.

De livestream gaat uiteraard door, evenals de online deelsessies met gastsprekers en deelnemers uit Vlaanderen en Nederland. Samen werken we toe naar een actielijst om stappen te zetten voor veel meer voedsel van dichtbij. Wat heeft deze voedselbeweging nodig om te groeien? Draagvlak, grond, nieuwe samenwerkingen, financiering, bestuurlijke aandacht? En wat betekent dat voor het Kennisplatform Stadslandbouw? Welke ondersteuningsfaciliteit is nodig?
Voor deze gezamenlijke maatschappelijke agenda hebben we afgelopen september met onze deelsessies al bouwstenen opgehaald. En die vullen we woensdag 28 oktober samen aan.

We hebben hard gewerkt om weer een interessant programma te maken, waarbij we ook nieuwe netwerken aanboren of actiever gaan samenwerken.

Wat we gaan doen
14.00 uur We beginnen met de opbrengsten van onze drie, goedbezochte online sessies afgelopen september, als aanzet voor de agenda.

Daarna spreekt Tine de Moor, professor Social Enterprise and Institutions for Collective Action aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en inwoonster van het Vlaamse Gent. Zij kijkt naar gemeenschappen door de eeuwen heen. Wat kunnen we daarvan leren? Wat maakt hen veerkrachtig?
Aansluitend presenteert Sandra van Kampen de eerste resultaten van een net afgerond onderzoek onder voedselgemeenschappen in Nederland.

15.15 -16.15 uur Aanvang drie Zoomsessies en een sessie met een klein gezelschap op locatie in Arnhem:

  • Voedsel verbouwen voor een leefbare stad Hoe passen we de sociale waarden van stadslandbouw – zoals activatie en participatie – in het beleid in van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties of zorgorganisaties?
  • Land voor de nieuwe boeren Het aantal stadsboeren groeit gestaag. Hoe komt de nieuwe generatie aan grond? Doe inspiratie op uit de Nederlandse en Vlaamse praktijk.
  • Wat is het waard? Waar vind je investeringsgeld? Onder meer Stichting DOEN en de MAEX Impuls vertellen je meer.
  • De kracht van het collectief (sessie in Arnhem) Wat is de kracht van het collectief verbouwen of de collectieve inkoop van voedsel?

16.15 -17.00 uur We keren terug naar Arnhem via de livestream voor de oogst van de dag, de bekrachtiging van de samenwerking met Vlaanderen en de presentatie van de agenda Voedsel van dichtbij.

Sandra van Kampen en Youetta Visser loodsen ons opnieuw door deze ontmoeting op afstand.

Stuur ons je foto
Voor onze bijeenkomst in juni ontvingen we foto’s die een prachtig beeld gaven van hoe jullie de eerste maanden van corona hadden beleefd. Ook nu vragen we je foto’s of illustraties met ons te delen. Ditmaal is de vraag: hoe zie jij de toekomst van de stadslandbouw? Zijn we groter? Werken we met meer partijen samen, en zo ja met wie dan? Is er een bredere doelgroep betrokken? Vervoeren we voedsel met grote elektrische netwerken of drones? Of willen we maximaal contact houden? Welke samenwerking hebben we met de zorg? Of met de supermarkten? Stuur een foto of illustratie in die weergeeft wat jij graag zou zien in de toekomst naar info@stadslandbouwnederland.nl

Meld je hier aan Dan ontvang je van tevoren de link naar de livestream en naar de deelsessie van jouw keuze. We kijken uit naar je deelname!

De eerste foto’s zijn al binnen:  gemaakt tijdens de kick-off van het project Foodshift 2030 in Oostende (l), en van  Sander Leroy, die zichzelf ziet als een van de Toekomstboeren.

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door het RVO-programma Duurzaam Door, en het ministerie van LNV en de gemeente Arnhem.