juli 2020

3 Deelsessies over voedsel van dichtbij: van stadslandbouw naar korte keten

Zoals aangekondigd houden we eind deze zomer 3 online Zoomsessies over voedsel van dichtbij in Nederland en Vlaanderen. Om te verdiepen en toe te werken naar een programma voor een landelijke (hopelijk fysieke) bijeenkomst op 28 oktober in Arnhem. Noteer ook deze datum vast in je agenda! De deelsessies zijn op:

Donderdag 3 september 15.30-17.00 uur
Stadslandbouwinitiatieven & de gemeente
Deze deelsessie biedt inzicht in het speelveld van onderwerpen en doelstellingen van aan de ene kant de gemeente en aan de andere kant de initiatieven. Je krijgt handvatten voor het gesprek tussen gemeente en initiatiefnemers. Voor initiatiefnemers om efficienter en doelgerichter dit gesprek te voeren met de gemeente. En voor ambtenaren om een lokaal stadslandbouw initiatief te kunnen doorgronden en om binnen hun gemeente beter het gesprek te kunnen aangaan waar en waarom dit onderwerp een plek verdient. Zoom uit en zie waar jouw initiatief of thema past in het grotere, samenhangende geheel.

Dinsdag 8 september van 19.30-21.00 uur
Sociale waarden van stadslandbouw op de 1ste plaats
Naast ecologische, economische en planologische argumenten van stadslandbouw worden ook vaak de positieve opbrengsten in relatie tot het sociale domein naar voren gebracht. Van gezondheid en welzijn, inclusiviteit, sociale cohesie tot armoede, particiaptie en educatie. Maar het economisch gewin is nog steeds leidend in de besluitvorming over de het (door)starten van stadslandbouwinitiatieven en de (her)inrichting en bestemming van gebieden. Daarom leggen we in deze sessie de focus op de rol en betekenis van deze sociale waarden voor stadslandbouw. En hoe zorgen we ervoor dat deze meer worden herkend en erkend? We bespreken dit met experts uit de wetenschap, de praktijk en de overheid uit Nederland en Vlaanderen.

Maandag 14 september van 19.30-21.00 uur
De heruitvinding van de cooperatie: samen voedsel van dichtbij inkopen en samen toegang tot land  
Al enkele decennia bestaan in Nederland en België coöperaties waarin mensen samen voorzien in de gedeelde behoefte aan betaalbaar biologisch voedsel en de ondersteuning van lokale ecologische landbouw (CSA; community supported agriculture/ gemeenschapslandbouw). Sinds kort zijn er ook burgercoöperaties voor aankoop, herstel en beheer van landbouwgronden. Deze verschillende coöperaties leggen op natuurlijke wijze een verbinding tussen stedelijke en landelijke gebieden. In deze sessie kijken we welke rol zij spelen in de bevordering van ecologisch geproduceerd voedsel van dichtbij en lokale economieën (dorpen, regio’s en stadswijken), hoe zij elkaar kunnen versterken en wat zij nodig hebben om deze rol verder te versterken.

Meld je aan en praat mee!