juni 2022

Naar een nationaal programma van gemeenten, stadslandbouw en voedselgemeenschappen

Met een divers gezelschap waren we te gast op de Floriade Expo 2022 en bij biologische boerderij Vliervelden in Almere om van gedachten te wisselen over een nationaal programma van gemeenten, stadslandbouw en voedselgemeenschappen. Een nationaal programma in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft als doel voedsel van dichtbij hoger te positioneren op de gemeentelijke beleidsagenda, en samenwerking te bevorderen met partners die zich inzetten voor de voedseltransitie. Hierdoor moet de beweging van onderop meer stevigheid krijgen, beter zichtbaar worden en de impact groter worden.

In een nationaal programma kunnen gemeenten van elkaar leren op het gebied van het positioneren en faciliteren van stadslandbouwinitiatieven en voedselgemeenschappen, het inbedden in bestaande (volkstuinen, bestaand groen, landbouwgrond) en nieuwe structuren (natuurinclusief bouwen, schooltuinen, bijvoorbeeld op groene schoolpleinen, …). Stadslandbouw – voedsel van dichtbij – is groen met toegevoegde waarde en biedt een kans voor gezonde, groene steden. Dat past fantastisch bij het thema van de Floriade: GrowingGreenCities. Neem voor meer informatie contact met ons op.