Rotterdam gaat de boer op!

Eerlijk geproduceerd regionaal eten, een gezonde bedrijfsvoering voor boeren en veel meer biodiversiteit rond Rotterdam. Negentien partijen werken hieraan samen.

Een nieuwe economie

Bewoners, ondernemers, onderzoekers, mensen uit overheid en onderwijs werken samen aan noodzakelijke veranderingen in de stad.

Delen in de opbrengst

Voedseltuin IJplein is een moestuin voor en door wijkbewoners in Amsterdam-Noord. Iedereen die in de tuin werkt deelt in de opbrengst en teelt voor voedselpakketten.

NoordOogst biedt meer

Op 5,5 hectare in Amsterdam Noord biedt NoordOogst ruimte aan diverse stadslandbouwactiviteiten, en aan groen, wateropvang en biodiversiteit.