Rotterdam gaat de boer op!

Eerlijk geproduceerd regionaal eten, een gezonde bedrijfsvoering voor boeren en veel meer biodiversiteit rond Rotterdam. Negentien partijen werken hieraan samen.