DuurzaamDoor (RVO), Secretaris Participatietafel Voedseltransitie René Bruijns

Vanaf 2013 ondersteunden mijn collega Margrethe Bongers en ik, vanuit het programma DuurzaamDoor (thema Voedsel), het Stedennetwerk Stadslandbouw. Dit kennisnetwerk van gemeenteambtenaren sloot goed aan sloot op zowel inhoud (duurzaam voedsel) als het gedachtengoed van Kennis- en innovatieprogramma DD: duurzaamheid versnellen door kennisuitwisseling (leren) en samenwerking tussen de vijf O’s (Overheid, Ondernemers, Onderzoek, maatschappelijke Organisaties en burgerinitiatieven, en Onderwijs). Ik ben zelf één van oprichters van Stadstuin Emma’s Hof in Den Haag (2011), en weet uit ervaring hoe belangrijk informatie en kennisuitwisseling is om een maatschappelijk initiatief tot wasdom te laten komen. Ondertussen vernamen wij ook van andere O’s, zoals ondernemers en maatschappelijke organisaties/ initiatieven zoals de ‘Eetbaren’, dat zij behoefte hadden aan informatie- en kennisuitwisseling. De eerste stap naar een landelijk kennisknooppunt stadslandbouw was hiermee gezet. Vanuit DD verzorgden wij een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van alle O’s om dit concept verder in te vullen. Met als inspiratiebron Stadslandbouw Den Haag is dit onder leiding van GDO ontwikkeld tot wat het nu is: Stadslandbouw Nederland.