Bart Willems, scholing & advies, voorheen Warmonderhof, Aeres

In de ruim 70 jarige historie van de school heeft Warmonderhof al heel wat boeren en tuinders afgeleverd die een directe verbinding legden met de consument in de stad. Toen de term stadslandbouw ging rondzingen ben ik met een collega in 2012 een eenjarige cursus stadslandbouw gestart. Die was snel volgeboekt. In 2015 zijn we op de Fruittuin van West in Amsterdam met een tweejarige opleiding stadslandbouw ‘De Moestuinschool Amsterdam’ gestart. Zelf afkomstig uit de stad (Haarlem) en sinds 1985 groenteteeltdocent aan Warmonderhof en inmiddels gepensioneerd maar zelfstandig trainer, vind ik het fantastisch om mensen te helpen hun dromen over veelal kleinschalige biologische tuinbouw te realiseren en inspirerende plekken te creëren. Directe levering aan de consument met veel verschillende teelten vraagt om een brede vakkennis en creatief ondernemen met nieuwe verdienmodellen en vooral ook om te blijven ontwikkelen. Het is prachtig om in zo’n netwerk met je vak bezig te zijn. Het aantal BBL-studenten – 2 jaar leren en werken in de landbouw – blijft enorm toenemen: jaarlijks scholen nu 80 tot 100 nieuwe studenten zich (om) tot boer of tuinder. Op een groot deel van de stadslandbouwbedrijven en initiatieven zijn (ex)studenten actief en aan het werk. Ook train ben ik betrokken bij de opleiding van Herenboeren. Voor toekomstige ondernemers in de stadslandbouw is het van groot belang te weten wat er speelt vanuit beleidsdoelstellingen en welke initiatieven er zijn in Nederland. Stadslandbouw Nederland voorziet in deze behoefte is een mooi platform waar de benodigde kennis en informatie bij elkaar komt.