Jean Eigeman, voorzitter kennisplatform

Er gebeurt veel op het gebied van stadslandbouw en in veel gevallen draagt dat bij aan een beter leefklimaat. Met de website en ontmoetingen in het land willen we kennis delen en verbindingen mogelijk maken tussen mensen en thema’s als gezondheid, sociale samenleving, klimaatadaptatie, afval. Ik ben blij dat we dankzij DuurzaamDoor deelnemers aan het Stadslandbouw Nederland de kans kunnen bieden om verhalen door te vertellen.