Een groep boeren aan de stadsrand van Zwolle hebben zich verenigd in de Zwolse Stadslanderijen. Zij verkopen hun groenten, fruit, vlees, melk, kaas en eieren rechtstreeks aan de Zwollenaren. Langzaam groeien de Stadslanderijen. Afgelopen voorjaar nog. Toen is een perceel van 60 hectare, dat ooit bestemd was voor woningbouw in gebruik genomen, door ossen, die op termijn in vleespakketten aan de Zwollenaren worden verkocht. Er zijn nog veel meer plannen om de korte afzetketen uit te breiden.

631 Views