» Continue Reading..."/>

oktober 2021

Nieuw Platform Voedsel van Dichtbij maakt maatschappelijke waarde initiatieven zichtbaar

Lokale voedselproductie heeft in de coronaperiode een versnelling doorgemaakt. Steeds meer initiatieven houden zich hiermee bezig. Partners in het kennisplatform Stadslandbouw Nederland zetten zich in om voedselinitiatieven te ondersteunen en hun maatschappelijke waarde zichtbaar te maken. Daarvoor is het Platform Voedsel van Dichtbij op 13 oktober feestelijk gelanceerd. Ook is de eerste Impuls donatie van 2500 euro uitgereikt aan een lokale voedselorganisatie.

Dit gebeurde tijdens een webinar van kennisplatform Stadslandbouw Nederland over financieringsmogelijkheden voor voedsel van dichtbij-initiatieven. Deze lokale en regionale organisaties en sociale ondernemingen hebben waarde op een duurzame voedselvoorziening. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan andere maatschappelijke opgaven als gezonde voeding, saamhorigheid, beweging, educatie en werkgelegenheid. En ook aan een groene en klimaatadaptieve stad, minder afval en minder voedselverspilling.

,,‘Investeren’ in deze initiatieven levert dus direct op vele fronten maatschappelijke meerwaarde op”, stelt Silvia Oostwegel van MAEX, de organisatie achter de ontwikkeling van het platform. MAEX maakt deze waarde zichtbaar en meetbaar met de Social Handprint. Dit is een visuele weergave waarop initiatieven hun impact op de 17 Sustainable Development Goals laten zien. Op deze manier verbindt MAEX acties van lokale initiatieven aan de werelddoelen. ,,En wordt zichtbaar wat deze projecten elke dag betekenen voor Nederland: voor miljoenen euro’s aan waarden.”

Eerste Impuls voor Voedselbos Mariahoeve
De eerste Impuls werd tijdens het webinar feestelijk overhandigd aan Voedselbos Mariahoeve in Den Haag. ,,Waar natuur en mensen kunnen groeien, is onze slogan. Natuur gaat vanzelf, mensen hebben meer nodig”, aldus Jan Morsch, een van de vrijwilligers die het voedselbos hebben opgezet en onderhouden. Het project koppelt ook mensen aan elkaar om tijdens het tuinieren de Nederlandse taal te leren, en werkt onder meer samen met Bureau Halt.

Voorzitter Jean Eigeman van kennisplatform Stadslandbouw Nederland overhandigde de donatie van 2500 euro waarmee het voedselbos zijn organisatie kan versterken: ,,Betrokkenheid van bewoners organiseren is heel belangrijk. De honderden voedselprojecten in het land, klein en groot, helpen samen mee om groene, gezonde, sociale gemeenten te realiseren.’’

Doneren
Initiatieven die zich bezig houden met stadslandbouw en voedsel van dichtbij kunnen zich inschrijven op het platform: MAEX.nl/voedselvandichtbij. Bedrijven, organisaties, fondsen en overheden worden opgeroepen te doneren via de Impuls Voedsel van Dichtbij. Neem hier contact op. Zo helpen zij initiatieven zich te versterken, hun impact te vergroten, en dragen zij bij aan een ander voedselsysteem en een gezonde, groene leefomgeving. Kennisplatform Stadslandbouw Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door DuurzaamDoor (RVO).

Op de foto de feestelijke uitreiking van de eerste Impuls Voedsel van Dichtbij. Vrnl. Silvia Oostwegel van MAEX, Jean Eigeman van Kennisplatform Stadslandbouw Nederland, Jan Morsch van Voedselbos Mariahoeve en moderator Rien Bongers.