Gemeente Amsterdam, Frank Bakkum, Ruimte en Duurzaamheid

De gemeente Amsterdam is enthousiast over de opkomst van stadslandbouw en de bewustwording rond voedsel. In de Agenda Groen is opgenomen dat de gemeente duurzame vormen van stadslandbouw en gezonde en duurzame voedselinitiatieven wil stimuleren. Ook op verwante thema’s als gezondheid en natuur- en milieueducatie heeft de gemeente een actieve rol. Het zichtbaar maken en verbinden van alle kennis en initiatieven die er zijn is heel belangrijk, op lokaal/ regionaal niveau door VanAmsterdamsebodem en landelijk met stadslandbouwnederland.nl