voorzitter Ruud Grondel

Al in 2001 was ik als wethouder in Amsterdam betrokken bij een conferentie over de Amsterdamse boeren, georganiseerd door Auke Bijlsma. Doel was het bevorderen van korte ketens tussen bijvoorbeeld Waterlandse boeren en de slagers en hun klanten in de stad. Hij was er vroeg bij. De relatie stad-land is me altijd blijven boeien. Nu ik, na mijn pensionering, voorzitter ben van het AVVN voor samen tuinieren, de landelijke organisatie van de Volkstuinverenigingen, ben ik met enthousiasme toegetreden tot het Kennisplatform Stadslandbouw, mede om de wat uit beeld geraakte Volkstuinen actief te betrekken bij de discussies over een toekomstig lokaler en kleinschaliger voedselsysteem.